Zalety i wady biogazu

O odnawialnych źródłach energii można słyszeć coraz częściej. Szczególnie w kontekście energetycznym, przyszłość może zawojować biogaz. Czym więc jest owy biogaz? Jakie są jego zalety i wady?

Czym jest biogaz?

Biogaz to organiczna mieszanina gazów, która powstaje w procesie fermentacji substratów. Co ważne – dzieje się to bez udziału tlenu. Procesy powstawania biogazu można obserwować od setek lat w naturze, gdyż występują one na dnie mórz czy torfowiskach oraz gnojownicach.

Efektem tych przemian jest w konsekwencji biogaz, który w większości składa się z metanu oraz dwutlenku węgla. Niezbędnymi substratami do zapoczątkowania produkcji są przede wszystkim zwierzęce odchody oraz kiszonki zbóż i kukurydzy. Bardzo dobrymi składnikami są także resztki jedzenia, słoma, trawa oraz rośliny uprawiane specjalnie na masę organiczną.

Jakie są zalety biogazu?

Przede wszystkim biogaz to odnawialne źródło energii, a więc można go nazwać przyszłościowym produktem energetycznym, który zapewne będzie wykorzystywany na jeszcze większą skalę niż dotychczas. Ponadto surowce do jego produkcji są dostępne praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym, co wpływa na niski koszt jego wytwarzania.

Produkty uboczne powstałe po fermentacji nie zagrażają środowisku i bardzo często są wykorzystywane jako naturalny nawóz pól uprawnych. Istotną zaletą jest to, że w procesie produkcji nie jest następuje degradacja środowiska, a powstała energia jest czysta.

Biogaz może być szczególnie ważnym źródłem energii cieplnej. Badania wykazały, że jego wartość kaloryczna wynosi aż 22 MJ/kg. Dla porównania popularny węgiel kamienny tę wartość na poziomie 24 – 29 MJ/kg. Jest to zatem o wiele tańsze źródło energii cieplnej do podgrzania wody czy też ogrzania domu. Ponadto, dzięki wytwarzaniu biogazu chronione jest środowisko, gdyż zmniejsza się uwalnianie metanu do atmosfery, a zatem pogłębia się zjawisko efektu cieplarnianego.

Były zalety, jakie są zatem wady biogazu?

Jak każde inne źródła energii odnawialnej, tak i biogaz posiada swoje wady. Wpływ ma na to przede wszystkim to, że nadal proces ten nie jest jeszcze w pełni zbadany. Przekłada się to na to, że technologia wytwarzania biogazu nie jest jeszcze w pełni optymalna i nie pozwala na pełne spożytkowanie powstałej energii cieplnej i energetycznej, co skutkuje ich stratami w środowisku.

Dopóki nie zostaną wprowadzone korekty prawne oraz nie zostanie ustabilizowany proces produkcji, a także wykorzystania powstałych produktów w biogazowni, ich utrzymanie czy inwestycje w nie, nie będą zbyt rentowne. To samo tyczy się jakości materiałów wykorzystywanych do produkcji urządzeń wytwarzających tą niezwykle cenną energię. Nie są one niestety zbyt odporne na działanie zawartych substancji w procesie produkcyjnym, co skutkuje powstawaniem korozji. Niezbędne zatem jest przeprowadzanie częstych kontroli i konserwacji podzespołów i urządzeń.

Warto wspomnieć, że produktem ubocznym powstawania biogazu jest mocno niestabilny metan. Znany jest ze swojego śmiercionośnego działania chociażby w kopalniach, gdzie potrafi powodować zawały odcinając od świata pracujących tam górników. Jego właściwości łatwopalne i wybuchowe to pewne ryzyko. Ma to także wpływ na decyzję rolników czy innych inwestorów chcących zająć się wytwarzaniem biogazu.

Podsumowując, biogaz to jedno z najłatwiej dostępnych źródeł energii odnawialnej. Ponadto jego wytwarzanie jest stosunkowo tanie z powodu powszechnie dostępnych substratów. Niestety, dopóki procesy nie będą zoptymalizowane i nie zaczną przynosić wymiernych korzyści, próżno nastawiać się, przynajmniej w naszym kraju, na rozwój rolnictwa pod tym kątem.

Dodaj komentarz