Przegląd budowlany 5 letni – jaka jest cena?

Przegląd budowlany 5 letni cena to bardzo ważny proces, którego głównym celem jest sprawdzenie bezpieczeństwa wielu różnorodnych systemów oraz stanu poszczególnych kondygnacji i struktur. Ile jednak wynosi jego koszt? Fachowcy odpowiadają.

Przegląd budowlany 5 letni cena – co obejmuje?

Przegląd budowlany 5 letni cena obejmuje przede wszystkim sprawdzenie ważnych dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku instalacji. Będzie to elektryka, ochrona przed wyładowaniami, sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych oraz ich uziemień.

Taki przegląd wykonuje inspektor nadzoru w Gdańsku co pięć lat. Jest to okres, w którym może dojść do różnych uszkodzeń nie tylko związanych z dewastacją, ale również zwykłą działalnością człowieka. Wszystkie sprzęty prędzej lub później ulegają zużyciu.

Co więcej, przegląd obejmuje nie tylko samą instalację oraz kondycję budynku, ale również jego estetykę. Mowa tutaj w szczególności o zaciekach, wykwitach biologicznych, dewastacji lub uszkodzenia na skutek użycia siły.

Przegląd budowlany 5 letni cena – ile wynosi?

Taki przegląd budowlany wykonuje się raz na 5 lat. Jest to optymalny termin, w którym inspektor może wykonać cały protokół oraz zaznaczyć nieprawidłowości, które wymagają naprawy. Zazwyczaj koszt całego przeglądu waha się między 500 a 1000 złotych.

Przegląd i jego cena może być zależna od takich czynników jak ilość mieszkańców oraz wielkość powierzchniowa budynku. Warto zaznaczyć, że jest to wydatek, który rozkłada się na 5 lat i ma za zadanie przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo.

Cała procedura może trwać od kilkunastu do kilku godzin. Jest to zależne przede wszystkim od ilości systemów, które należy sprawdzić. Jeśli budynek posiada również wejście na dach, wtedy również i tam przeprowadza się kontrolę.

Przegląd budowlany 5-letni to koszt rzędu kilkuset złotych. Jego cena może jednak ulec zmianie na skutek podniesienia opłat krajowych. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz