Premia dla młodego rolnika – podstawowe informacje

Młodzi rolnicy w 2019 roku mogą liczyć na przyznanie premii, która pomoże im rozpocząć swoja działalność w gospodarce rolnej. Żeby ją otrzymać każdy kandydat powinien złożyć stosowny wniosek, zgromadzić odpowiednie dokumenty, a także zdobyć niezbędne informacje na temat premiowania. Gdzie i jak złożyć wniosek? Co powinien wiedzieć o systemie premiowania młody rolnik?

Jak złożyć wniosek i gdzie?

Aby móc starać się o premię w programie dla młodego rolnika należy wypełnić wniosek i złożyć go w najbliższym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie biura znajdują się w każdym województwie, więc znalezienie odpowiedniego nie będzie żadnym problemem.

Samo złożenie wniosku jednak nie wystarczy. Należy do niego dołączyć stosowną dokumentację, która jest wymagana. W jej skład wchodzi biznesplan, oświadczenia oraz wnioski o płatności pierwszej i drugiej raty premii. Mając problemy z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do firm doradczych lub Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Jakie są podstawy prawne udzielania premii dla młodych rolników?

Podstawą prawna jest rozporzędzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku. Na jego podstawie finansowane są operacje z programu premie dla młodych rolników, które zawarte są w poddziałaniach pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, które są objęte PROW 2014-2020.

Rozporządzenie te określa także szczegółowe warunki tryby przyznawania, wypłacania oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje w tym systemie premiowym. Sam projekt powstał na potrzeby programy rozwoju wsi i rolnictwa na lata 2014 – 2020.

Co powinien zawierać wniosek o premię dla młodych rolników?

Jak każdy inny wniosek tak i ten musi spełniać określone normy, aby był ważny i mógł zakwalifikować rolnika do programy premiowego. Przede wszystkim każda osoba ubiegająca się o możliwość udziału w programie powinna przeanalizować zasady przyznawania pomocy. Ważnym jest także zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku, aby był on dobrze wypisany. W razie problemów można zgłosić się do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Istnieją dwa sposoby wypełniania wniosku. Jednym z nich jest skorzystanie z wersji elektronicznej i wysłanie go przez internet. Drugi to oczywiście tradycyjne wypisanie wniosku i złożenie go w najbliższym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważne, aby był on czytelnie wypełniony. Oczywiście ostatnią częścią wniosku jest podpis, bez niego nie będzie on rozpatrywany, gdyż nie będzie miał ważności prawnej.

Dodatkowe dokumenty do wniosku o przydzielenie premii dla młodego rolnika

ARiMR wymaga dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów. Pierwszym z nich jest biznesplan, bez którego wniosek nie będzie w ogóle brany pod uwagę. Gotowy biznesplan w wersji elektronicznej dostępny jest oczywiście na stronie ARiMR. Niekiedy wymagane może być dołączenie na przykład Wypisu z Rejestru Gruntów.

Kolejny dokument to oświadczenie małżonka wnioskodawcy na wyrażenie zgody na ubieganie się o premię z programu rządowego. Ponadto musi być także dołączone oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo na wyrażenie zgody na przeprowadzenie szczegółowej kontroli przez ARiMR oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ostatnim istotnym dokumentem, który będzie stanowił komplet dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, jest wniosek finalizujący. Zawiera on wnioski wypłaty pierwszej i drugiej raty zapomogi, do których należy dołączyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu.

Dodaj komentarz