Podziały nieruchomości – o czym mowa w praktyce?

Podział nieruchomości jest możliwy w momencie, gdy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłosiła przystąpienia do sporządzenia takiego dokumentu. W tej sytuacji podziały nieruchomości Radzymin można wykonać, tylko w przypadku gdy jest on zgodny z odrębnymi przepisami.

Kiedy podziały nieruchomości są możliwe?

Istnieje kilka takich przypadków. Geodeta w Dąbrówce wykonuje specjalistyczne podziały nieruchomości, które są możliwe przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana przez urząd gminy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja musi obowiązywać w dniu złożenia wniosku, tylko w przypadku gdy wniosek jest zgodny z warunkami zaznaczonymi w decyzji gminy.

Podziały nieruchomości są niedopuszczalne w momencie, gdy nieruchomość nie posiada żadnej drogi do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiedniej służebności. Podziały są niedozwolone również, gdy zakup działki gruntu z udziałem w prawie stanowi drogę wewnętrzną.

Podziały nieruchomości – w jakim celu można go dokonać?

Niezależnie od ustaleń dostępnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu, podziały nieruchomości można dokonać w celu zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości. Budynki muszą być wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę.

Podziału nieruchomości można dokonać również m.in. w celu: wydzielenia działki budowlanej, wydzielenia części nieruchomości, realizacji roszczeń do części nieruchomości, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo do celu likwidacji przedsiębiorstw państwowych bądź samorządowych.

Kto może wykonać podział nieruchomości?

Gdy osoba decydująca się na podział nieruchomości posiada już pozytywną opinię na ten temat, może przystąpić do realizacji głównego etapu pracy. Są tym prace kartograficzno – geodezyjne, które będą dokumentem, który musi zatwierdzić wójt gminy. Takie prace muszą zostać zlecone profesjonalnemu geodecie.

Do zadań geodety należeć będzie: badanie stanu prawnego nieruchomości, zgłoszenie do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości,przyjęcie granic nieruchomości dzielonej według stanu prawnego.Po wykonanych pracach, geodeta sporządza operat podziału nieruchomości.

Dodaj komentarz