Podniesienie standardu cieplnego w budynkach

Eksperci z zakresu budownictwa i energetyki są zgodni, co to tego, że termomodernizacja jest pożądaną zmianą nawet w budynkach zabytkowych. Podwyższa ich standard, zapewnia „drugie życie” i możliwość wykorzystania na cele mieszkalne lub do prowadzenia działalności gospodarczej.

W starych budynkach problemem są nieszczelne okna i szyby o niskiej izolacyjności cieplnej. Powoduje to bardzo wysokie straty ciepła , które mogą sięgać nawet 25 proc. energii cieplnej. Ogrzewanie tych budynków jest nieefektywne, ponieważ ciepło nie utrzymuje się i ucieka przez wadliwe okna. Standard energetyczny można podnieść dzięki pracom termomodernizacyjnym obejmującym wymianę szyb w oknach na nisko emisyjne.

Problemem jest przekonanie mieszkańców do termomodernizacji. Większość z nich nie potrafi wskazać najbardziej energochłonnego elementu w domu i nie wie, jak ograniczyć zużycie energii, a tym samym zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie i prąd. Potrzebna jest edukacja z zakresu oszczędności energii i poprawy stanu energetycznego budynków mieszkalnych. Do społeczeństwa musi otrzeć informacja, że prawidłowe ocieplenie budynków i jego szczelność oznacza mniej zużywanego paliwa na ogrzewanie, lepszy komfort mieszkania oraz ochronę środowiska naturalnego.

Potrzebne jest dofinansowanie termomodernizacji prywatnych domów ze środków publicznych. Jest to dość kosztowna inwestycja, na którą znaczna część właścicieli nie może sobie pozwolić ze względów finansowych. Oczekują wsparcia od władz lokalnych.

Dodaj komentarz