Czy inwestowanie w biogaz jest w ogóle opłacalne?

Z roku na rok potencjalne źródła energii maleją w zatrważającym tempie. Spowodowane jest to głównie działaniem człowieka oraz postępującą urbanizacją terenów jeszcze nie zamieszkałych. Powoduje to znaczący wzrost zużycia wszystkich pokładów węgla oraz gazów, które są nadmiernie wykorzystywane. Ratunkiem dla nich może być innowacyjna w Polsce, na zachodzie znana od wielu lat, technologia odzyskiwania energii […]

Read More

Co to jest biogazownia i jak działa?

Biogazownie w Polsce to jedne z najczęściej stosowanych instalacji do odzyskiwania energii z odpadów rolniczych różnego pochodzenia. Najczęściej są to resztki jedzenia, odpady roślinne i odchody zwierzęce, skumulowane w jednym urządzeniu. Wielu rolników decydując się na takie instalacje, robi to z myślą o możliwości pozyskiwania niezwykle taniej energii oraz niwelowania kłopotu z zalegającymi odpadami, co […]

Read More