Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

W Polsce coraz częściej, szczególnie w okresie letnim, występują zjawiska atmosferyczne, które do tej pory rzadko się pojawiały. Trąby powietrzne, ulewy powodujące podtopienia, wichury zrywające dachy, czy burze z opadami gradu niszczące wszystko co spotkają na swojej drodze, to widok, który przestaje dziwić. Najbardziej narażeni na ich działania są mieszkańcy wsi, a w szczególności gospodarstwa rolne, których technologie budownictwa nie były nastawione na występowanie takich anomalii pogodowych. W związku z tym powołany do życia został obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych.

Co to jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych reguluje tak samo jak w przypadku OC dla rolników – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Można w niej znaleźć zapis mówiący o tym, że rolnik jest zobowiązany do wykupu polisy w momencie położenia dachu na budynku rolnym. W rozumieniu prawa budynkiem jest obiekt, który jest trwale związany z gruntem, posiada wydzielone przestrzenie za pomocą ścian, a także fundamenty i dach.

Budynki gospodarcze warto ubezpieczać chociażby ze względu na coraz częściej występujące anomalie pogodowe, które potrafią wyrządzić ogromne szkody. Jednak ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmuje tylko wybrane zdarzenia:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • eksplozje
 • uderzenia piorunów
 • obsunięcia się ziemi
 • opady śniegu
 • lawiny
 • tąpnięcia
 • upadek samolotu

Jednak ustawa określa konkretne znaczenie zdarzeń losowych oraz ich granice. Przykładem może być odszkodowanie spowodowane stratami podczas huraganu. W takim przypadku należy udowodnić, że wiatr wiał z większą prędkością niż 24m/s oraz to, że jego działanie wywołało masowe szkody.

Określanie wartości budynków

Jest to podstawowa czynność, która niejako definiuje wysokość ubezpieczenia. Wartość budynków gospodarczych określana jest wspólnie przez ubezpieczającego oraz przedstawiciela firmy ubezpieczającej.

Ważne jest, aby łączna suma ubezpieczeń wynosiła wartość rzeczywistą ubezpieczanych budynków lub nową, jeśli stopień ich zużycia nie przekroczył jeszcze 10%. Ustalenie tych danych jest bardzo ważne w kontekście obliczenia składek ubezpieczeniowych. Jakie zatem czynniki są brane pod uwagę przy wyliczaniu danych wartości? Przede wszystkim pierwszym ważnym czynnikiem jest powierzchnia budynków. Kolejne to materiały z jakich zostały zbudowane, rok budowy oraz ewentualne remonty jakie były wykonywane.

Jakie są wysokości szkód?

Wysokość szkód określana jest na podstawie cennika obowiązującego w zakładzie ubezpieczeniowym, z którym jest podpisana umowa. Jednakże istnieje możliwość także ich weryfikacja poprzez wycenę prac remontowych przez podmiot wykonujący prace naprawcze.

Należy pamiętać również, że te wartości mogą być zmienne w zależności od ewentualnych kosztów uprzątnięcia szkody, czyli w tym przypadku może się zwiększyć. Ryzyko zmniejszenia szkody może wynikać między innymi z możliwości dalszego użytkowania części nienaruszonej.

Zasady obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych

Jeśli chodzi o terminy obowiązywania umowy to są takie same jak w przypadku umowy o ubezpieczenie OC rolnika. Zawierana jest na okres 12 miesięcy, a kończy się wraz z dniem poprzedzającym jej zawarcie. Jeśli rolnik nie złoży wypowiedzenia umowy, będzie ona automatycznie przedłużona o okres kolejnych 12 miesięcy.

Na 14 dni przed końcem obowiązywania umowy o ubezpieczenie zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie osobę posiadającą polisę. Jeżeli rolnik po podpisaniu nowej umowy sprzeda gospodarstwo, obowiązki opłacania składek przejmie nowy właściciel, jednakże osoba pierwotnie sprawująca władzę nad gospodarstwem musi o fakcie sprzedaży poinformować odpowiednie jednostki administracyjne.

Dodaj komentarz