Magazynowanie oleju napędowego zgodnie z przepisami

Maszyny rolnicze do swojej pracy potrzebują paliwa, jednak ich wiele razy większe zbiorniki niż w autach, są w stanie pomieścić setki litrów oleju napędowego. Wielu zastanawiało się, czy opłaca się rolnikom jeździć na stację benzynową, niekiedy po kilkanaście kilometrów, tylko po to, aby zatankować kombajn czy inna maszynę.

Rozwiązaniem tej zagadki są zbiorniki dwupłaszczowe, które swoje zastosowanie znajdują nie tylko w rolnictwie, ale także w innych branżach. Czym są zbiorniki dwupłaszczowe? I czy zbiorniki muszą być rejestrowane?

Zbiorniki dwupłaszczowe – co to jest?

Są to zbiorniki o specjalnej konstrukcji, zbudowane z dwóch ścian stali lub tworzywa sztucznego, które oddzielone są niewielką odległością między sobą. W jednej komorze znajduje się zbiornik właściwy, który magazynuje olej napędowy. Płaszcz zewnętrzny ma za zadanie pomieścić sto dziesięć procent objętości projektowej oleju napędowego ze zbiornika właściwego.

Aby móc zalewać bak maszyny potrzebny jest do tego pistolet oraz wąż doprowadzający paliwo. Wszystkie te elementy muszą spełniać także rygorystyczne kryteria i znajdować się w obrębie płaszcza zewnętrznego bądź systemie zabezpieczającym gwarantującym, że olej nie będzie przenikał w jakikolwiek sposób do ziemi.

Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku, każda osoba fizyczna lub firma jest zobowiązana pod rygorem kary, przechowywać olej napędowy tylko i wyłącznie w zbiornikach dwupłaszczowych. Ponadto wydano także ograniczenie, które jasno określa, że zbiorniki naziemne mogą mieć pojemność maksymalnie do pięciu tysięcy litrów.

Jak wybrać zbiornik do przechowywania oleju napędowego?

Decydując się na zakup zbiornika, w którym będzie przechowywany olej napędowy należy zwrócić szczególną uwagę na to kto jest jego producentem. Wymogiem jest, aby posiadał on także odpowiednie certyfikaty i atesty. Ważne jest, aby podczas napełniania zbiornika zostały zachowane wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samo napełnianie go powinno odbywać się przez specjalnie wyznaczone do tego miejsca, a połączenie między wlewem, a wężem szczelne. Warto także pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia do przechowywania oleju napędowego, gdyż zabrudzenia mogą niekorzystnie wpływać na jakość pracy maszyny, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jej uszkodzenia.

Dobry zbiornik na paliwo powinien charakteryzować się dodatkowymi opcjami takimi jak miernik poziomu płynów w nim się znajdujących, czujnik niskiego poziomu, a także zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Obowiązek rejestrowania zbiorników

W powszechnej opinii krąży informacja o tym, że małych zbiorników nie trzeba rejestrować i jest to prawda. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 27 listopada 2014 roku, zbiorniki o pojemności mniejszej niż 2500 litrów nie są objęte kontrolami i rewizjami, a więc podlegają uproszczonym formom dozoru technicznego.

W momencie zainstalowania zbiornika o pojemności większej niż 2500 litrów kontrola oraz rewizja jest dokonywana co dwa lata przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego. Wielu ludzie błędnie rozumie zapis o braku konieczności rejestrowania małych zbiorników, przez co niewłaściwie przechowują olej napędowy, na przykład w beczkach, zamiast urządzeniach specjalnie do tego przeznaczonych.

Oznacza to, że obowiązek odpowiedniego magazynowania paliwa istnieje cały czas i nigdy nie został zniesiony. Wartym dodania jest, że uproszczona forma dozoru technicznego dla zbiorników powyżej 2500 litrów jest odpłatna.

Dodaj komentarz