Jak przebiega wymiana dachu?

Dach jest niezbędnym elementem domu. Dlatego też ważna jest jego konserwacja i dokonywanie regularnych przeglądów. Dzięki temu w porę będzie można wyłapać ewentualne usterki. Czy wymianę dachu należy zgłaszać? Jak przebiega proces wymiany dachu?

Wymiana dachu a przepisy

Wymiana pokrycia dachowego to przedsięwzięcie budowlane, które podlega określonym przepisom. Zamiar wykonania wymiany dachu należy zgłosić do odpowiedniego wydziału architektoniczno-budowlanego. Wymiana dachu w Kamiennej Górze, jak również w innych polskich miastach, wymaga wypełnienia odpowiednich formularzy, na których określa się zakres prac u rodzaj zastosowanych materiałów. Należy również opisać sposób, w jaki prace remontowe zostaną przeprowadzone. Bardzo istotną informacją jest termin rozpoczęcia prac. Prace, które będą wykonywane na dachu, muszą być rozpoczęte w terminie dwóch lat od złożenia zgłoszenia. 

W przypadku, gdy remont dachu zakłada zmianę jego kształtu, obniżenie czy podniesienie, wówczas niezbędne jest pozwolenie na budowę. Podobnie jest w przypadku, gdy chcemy zaadoptować poddasze do celów mieszkalnych. 

Pokrycie dachowe – kiedy wymienić?

Odpowiednia konserwacja dachu, regularne jego przeglądy pozwolą zadbać o odpowiedni stan dachu. Jednak nawet najlepiej konserwowane pokrycie dachowe, może wymagać wymiany na nowe. Najlepiej zlecić to profesjonalnej firmie, która zadba o każdy szczegół prac, jak na przykład Firma Szczepanbud. Sytuacja, która wymaga wymiany poszycia dachowego są wszelkie uszkodzenia mechaniczne, powstałe na skutek upływu czasu lub w wyniku zdarzeń losowych. Gont drewniany, który ma już wiele lat i nie był odpowiednio konserwowany, również powinien zostać wymieniony. Elementy konstrukcyjne natomiast wymienić należy, gdy po zdjęciu pokrycia dachowego zauważymy poważne defekty w jego elementach. Wymianie podlegają spróchniałe fragmenty drewna, które mogą być również zaatakowane przez korniki.

Ocenę stanu dachu zawsze lepiej pozostawić fachowcom. Jeśli tylko coś nas niepokoi, wówczas warto zwrócić się z prośbą o pomoc, by prace naprawcze rozpocząć jak najwcześniej. 

Dodaj komentarz