Instalacje OZE w gospodarstwach rolnych

Odnawialne źródła energii od lat z powodzeniem zastępują konwencjonalną energetykę, która zasilać ma domy i mieszkania. Montowanie solarów, czy też wiatraków pozyskujących energię z siły wiatru to jedne z przykładów wykorzystania OZE w dzisiejszych czasach. Zauważalnym trendem stało się od pewnego czasu wdrażanie takich systemów i rozwiązań w gospodarstwach rolnych, które coraz chętniej zaczynają korzystać z dóbr natury umożliwiających pozyskiwanie energii odnawialnej.

Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich

Obszary wiejskie w przeciwieństwie do miejskich posiadają większe możliwości do wykorzystania energii odnawialnej. Niestety w dużej mierze jest to niestabilna czasowo energia rozproszona. Na tych obszarach można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów OZE:

  • energetyka wodna
  • energetyka wiatrowa
  • energetyka słoneczna cieplna i elektryczna
  • energetyka z biogazu, biomasy

Na pierwszy rzut oka montowanie specjalnych urządzeń i instalacji do czerpania energii z wymienionych źródeł, może okazać się bardzo kosztowne. Jednak w dalszej eksploatacji z pewnością wkład finansowy w inwestycje z pewnością się zwróci z nadwyżką. Gospodarstwa rolne oraz ich położenie są wręcz idealnym obszarem na czerpanie korzyści z tych darmowych źródeł rozproszonej energii, która dzięki odpowiednim urządzeniom zostaje skondensowana i w efekcie jest pożyteczna podczas procesów produkcyjnych w rolnictwie.

Charakterystyka poszczególnych źródeł energii

W gospodarstwach rolnych istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystywania praktycznie wszystkich źródeł energii odnawialnych. Dzięki nim rolnicy są w stanie utrzymywać swoje posiadłości oraz pola czerpiąc korzyści z tego co natura im daje.

Do jednym z takich OZE należy przede wszystkim energia z promieni słonecznych. Dzięki usytuowaniu gospodarstwa z dala od wielkomiejskich budynków, mogą w pełni wykorzystywać potencjał drzemiący w tymże źródle. Wiele gospodarstw składa się z kilku budynków z wielkopołaciowymi dachami jak na przykład obory czy chlewnie, a także budynki mieszkalne. Dzięki możliwości instalacji na nich kolektorów słonecznych oraz dotacji na ich zakup, mogą stworzyć własne zasilanie energetyczne do najpotrzebniejszych upraw, jak chociażby suszarnie.

Drugim bardzo często wykorzystywanym źródłem energii na polskich wsiach jest energia wiatrowa. Charakterystyczne dla tych regionów są wysokie elektrownie wiatrowe, których śmigła napędzane są przy pomocy wiatru oraz prądnic, które je w początkowej fazie napędzają, a następnie pozyskują prąd z ruchu płatów zainstalowanych na nich. Jednak ich energia jest głównie przetwarzana i przeznaczana na rzecz wspólnej sieci elektrycznej. Istnieją jednak znacznie mniejsze modele wiatraków wytwarzających energię elektryczną z wiatru i dosyć często są wykorzystywane wyspowo, to znaczy na własny użytek gospodarstwa rolnego.

Odnawialne Źródła Energii w biomasie

OZE z biomasy to także bardzo popularne źródło energii. Nic w tym dziwnego, gdyż jej wykorzystanie do różnych celów energetycznych sięga setek lat wstecz. Dopiero w późniejszym czasie człowiek zaczął zdawać sobie sprawę jak ważne jest jej znaczenie.

Dziś z biomasy można uzyskać wiele rodzajów energii. Często wykorzystywana jest do wytwarzania energii cieplnej, poprzez palenie odpadów drzewnych w piecach, które następnie zasilają grzejniki znajdujące się w domach. Ponadto biomasa usypana w pryzmę wydziela bardzo dużą ilość ciepła, które można wykorzystać do ogrzewania wody.

Mniej spotykanym w obecnych czasach, ale nadal stosowanym rozwiązaniem biomasy jest wykorzystywanie jej jako materiał budulcowy. Najczęściej tyczy się to biedniejszych regionów, ale po dziś dzień można na wielu budynkach jeszcze zobaczyć chociażby słomiane dachy.

Dodaj komentarz