Dlaczego warto zlecić badanie specjalistyczne gruntów przed budową domu?

Zanim budowa domu czy innej inwestycji się rozpocznie, niezbędne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji. Wśród dokumentów muszą znaleźć się badania geotechniczne gruntów, które pozwolą określić rodzaj stawianej inwestycji. Budowa budynku na nieprzebadanym gruncie, może prowadzić do poważnych problemów z jego eksploatacją.

W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne?

 W urzędzie gminy lub miasta można poprosić o mapy geologiczne terenu. Jednak najlepiej, gdy badanie specjalistyczne gruntów zostanie wykonane przez specjalistów specjalistów. Badanie geotechniczne jest wymagane przez prawo. Dzięki temu projekt inwestycji pozwala dobrać takie metody budowy, które zabezpieczą budynek przed osiadanie. Przede wszystkim dzięki badaniom geotechnicznym, można bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku oraz odpowiednio dobrać typ ich izolacji. Badania te pomagają także w wyznaczeniu miejsca na przydomową oczyszczalnie ścieków czy odprowadzenie wód opadowych z dachu do gruntu. 

Co powinna zawierać dokumentacja techniczna?

Badania geotechniczne gruntów są ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwalają postawić budynek w sposób bezpieczny, bez obawy że fundamenty zaczną się zapadać lub ściany zaczną pękać. Badania prowadzone są w terenie. Najpierw wykonywane są odwierty, z których następnie pobierane są próbki do badania. W laboratorium sprawdzane są parametry geotechniczne gruntu – poziom ich plastyczności, wskaźnika zagęszczenia czy składu chemicznego wód gruntowych. To wszystko decyduje o bezpiecznej realizacji inwestycji. 

Dokumentacja geotechniczna zawiera informacje dotyczące rodzajów gruntów i ich wzajemnego ułożenia. Zawiera także parametry geotechniczne, które niezbędne są projektantowi, wykonującemu projekt budynku. Dokumenty zawierają także informację o tym, które grunty są nośne, a które nie, a także informację o głębokości występowania wód gruntowych. Ważne jest, by wiedzieć jak wody gruntowe wpływają na posadowienie budynku i realizację robót ziemnych. Specjalista wykonujący badanie gruntów, przekazuje wszelkie wskazówki i wnioski dotyczące posadowienia budynku. 

Dodaj komentarz