Czy inwestowanie w biogaz jest w ogóle opłacalne?

Z roku na rok potencjalne źródła energii maleją w zatrważającym tempie. Spowodowane jest to głównie działaniem człowieka oraz postępującą urbanizacją terenów jeszcze nie zamieszkałych. Powoduje to znaczący wzrost zużycia wszystkich pokładów węgla oraz gazów, które są nadmiernie wykorzystywane.

Ratunkiem dla nich może być innowacyjna w Polsce, na zachodzie znana od wielu lat, technologia odzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zwolennicy takiego rozwiązania coraz częściej i głośniej domagają się ustabilizowania sytuacji prawnej oraz ekonomicznej całej branży energii odnawialnej. Na chwilę obecną z powodu braku takich działań można powiedzieć, że branża OZE stanęła w miejscu, mimo początkowego boomu. Jednym z powodów jest także ryzyko związane z inwestycją w dobra naturalne, a także brak możliwości określenia rentowności zastosowania takich rozwiązań.

Biogaz do celów energetycznych – ile to kosztuje?

Produkcja biogazu, to jedno z najbardziej stabilnych i powszechnie dostępnych źródeł energii odnawialnej. Jego wykorzystanie do celów energetycznych staje się coraz bardziej popularne, a wszystko za sprawą naturalnie przebiegającego procesu fermentacji, który trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok.

Czy jednak jest tak kolorowo jak się wydaje? Przede wszystkim inwestorów zaczynają odstraszać ceny urządzeń i doprowadzenia odpowiednich przyłączy. Substraty, dzięki którym byłoby możliwe rozpoczęcie produkcji, to akurat najmniejszy problem. Otóż składnikami potrzebnymi do wytwarzania biogazu są zwierzęce odchody, odpady roślinne oraz kiszonki zbóż czy kukurydzy.

Pomijając fakt dostępu do składników potrzebnych do produkcji, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na koszty, gdyż to od nich zależy końcowy rozrachunek. Koszt budowy instalacji wraz z zakupem urządzeń mogących wytworzyć 1 MWe kształtuje się w granicach trzech milionów do nawet trzy i pół miliona euro.

Co składa się na koszt biogazowni?

Wybudowanie biogazowni nie należy do najtańszych i nie powinno to nikogo dziwić. Ma to być inwestycja, która przyniesie zyski, a więc powinna się zwrócić po pewnym czasie. Jakim? To zależy od tego jaki model prowadzenia biogazowni zostanie przyjęty. Żeby jednak biogazownia mogła zacząć funkcjonować, musi zostać zbudowana z poszczególnych komponentów, dzięki którym będzie funkcjonować należycie.

Jak już wyżej wspomniano całkowity koszt budowy instalacji technologicznej o możliwościach energetycznych 1 MWe wynosi około trzy i pół miliona euro, w zależności od tego, z usług jakiego producenta się skorzysta.

Wpływ na koszty z pewnością ma wykup gruntu pod inwestycję, chyba że takowy jest w zasobach inwestora. Kolejne składowe to między innymi koszt zakupu zbiorników. Tutaj cena zależy od tego jakiej pojemności będzie wybrany. Wiadomo, że im mniejszy tym tańszy, jednak trzeba także wziąć pod uwagę możliwości produkcyjne. Następnymi kosztami są między innymi doprowadzenie odpowiednich przyłączy oraz zakup substratów. Są one potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

Czy inwestycja w biogazownię się zwróci?

Pierwotny zamysł inwestycji jest zawsze taki, aby się ona zwróciła w możliwie krótkim czasie przy zachowaniu odpowiedniej jakości oraz obraniu odpowiedniego modelu (energia cieplna lub energetyczna).

Jeśli biogazownia jest mała, inwestor posiada własne zasoby substratów, procesy są zoptymalizowane, to istnieje możliwość zwrotu inwestycji już po sześciu latach, a nawet szybciej. Niekiedy może to jednak potrwać znacznie dłużej, aczkolwiek zakłada się, że ten okres trwa właśnie około pięciu lat.

Dodaj komentarz