Co to jest biogazownia i jak działa?

Biogazownie w Polsce to jedne z najczęściej stosowanych instalacji do odzyskiwania energii z odpadów rolniczych różnego pochodzenia. Najczęściej są to resztki jedzenia, odpady roślinne i odchody zwierzęce, skumulowane w jednym urządzeniu. Wielu rolników decydując się na takie instalacje, robi to z myślą o możliwości pozyskiwania niezwykle taniej energii oraz niwelowania kłopotu z zalegającymi odpadami, co mimo rozwoju technologii nadal jest wielkim problemem w wielu gospodarstwach. Co to jest biogazownia? Jak działa? Do czego można przeznaczyć biogaz?

Biogazownia – co to jest?

Definicja biogazowni została pokrótce przedstawiona już na samym początku tego artykułu. Jednak warto zagłębić się w jej szczegóły. Otóż biogazownia jak sama nazwa mówi jest urządzeniem, które wykonując określoną pracę wytwarza biogaz. Jest on bardzo podobny do tego, który znamy z życia codziennego – gazu ziemnego.

Składa się on z metanu, którego objętość wynosi około 45-70%, pary wodnej, dwutlenku węgla oraz nieznacznych ilości innych substancji. Biogaz wytwarzany jest głównie z odpadów produkcji rolnej takich jak serwatka z mleczarni, kiszonka kukurydzy i zbóż, resztki owoców i warzyw, odchody zwierzęce oraz wiele innych roślinopochodnych odpadów.

W czym przechowywać składniki do produkcji biogazu?

Wszystkie składniki, a więc odpady przechowywane są w szczelnych zbiornikach specjalnie do tego celu zaprojektowanych i przeznaczonych. Należy zaznaczyć, że taki zbiornik powinien być przynajmniej dwa razy większy niż ilość produkowanych odpadów w ciągu dnia przez gospodarstwo rolne.

Ponadto jego budowa musi być szczelna, aby żadne zapachy się poza ogromne pojemniki nie wydostawały. Odpady przed znalezieniem się w zbiorniku muszą być rozdrobnione i w odpowiednich proporcjach wymieszane z odpadami roślin energetycznych. Niektóre z nich muszą być nawet poddawane procesowi wygrzewania, w którym temperatura osiąga nawet 700 stopni Celsjusza.

Kiedy wprowadzane są odpady do komory fermentacyjnej?

Zanim odpady trafią do komory fermentacyjnej muszą zostać odpowiednio rozdrobnione i trafić do zbiornika wstępnego. Aby uzyskać jak największą wartość energetyczną z wsadu, należy go odpowiednio dobrać proporcjonalnie.

Po przejściu wszystkich niezbędnych zabiegów, poporcjowaniu oraz dobraniu odpowiednich składników, biomasa trafia do komory fermentacyjnej, w której substrat jest mieszany.

Końcowy etap uzyskiwania biogazu

Jest to najważniejszy i najistotniejszy etap produkcji biogazu przy wykorzystaniu do tego celu odnawialnych źródeł energii. W efekcie fermentacji, której czas trwania zależy od ilości wsadu, otrzymywany jest biogaz, którego w głównej mierze składnikiem jest metan. Znany gaz łatwopalny chociażby z pracy w kopalni, który stanowi dla górników śmiertelne niebezpieczeństwo.

Produkt końcowy otrzymywany jest przez ciągłe mieszanie substratu, który znajduje się w komorze fermentacyjnej. Ważne, aby w tym czasie nadzorować cały przebieg wytwarzania biogazu, gdyż niezbędne jest usuwanie na bieżąco gromadzącego się materiału przefermentowanego.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować koszty produkcji, można zastosować odpowiednią termoizolację, która pomaga utrzymywać stale wysoką temperaturę w zbiorniku. Przekłada się to na mniejsze potrzeby podgrzewania znajdującego się w środku substratu, a co za tym idzie – na mniejsze koszty wytwarzania biogazu. Powstałe w wyniku poprodukcyjnym przefermentowane odpady można wykorzystać między innymi jako nawóz, a sam biogaz magazynowany jest w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach.

Dodaj komentarz