Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

W Polsce coraz częściej, szczególnie w okresie letnim, występują zjawiska atmosferyczne, które do tej pory rzadko się pojawiały. Trąby powietrzne, ulewy powodujące podtopienia, wichury zrywające dachy, czy burze z opadami gradu niszczące wszystko co spotkają na swojej drodze, to widok, który przestaje dziwić. Najbardziej narażeni na ich działania są mieszkańcy wsi, a w szczególności gospodarstwa […]

Read More

Instalacje OZE w gospodarstwach rolnych

Odnawialne źródła energii od lat z powodzeniem zastępują konwencjonalną energetykę, która zasilać ma domy i mieszkania. Montowanie solarów, czy też wiatraków pozyskujących energię z siły wiatru to jedne z przykładów wykorzystania OZE w dzisiejszych czasach. Zauważalnym trendem stało się od pewnego czasu wdrażanie takich systemów i rozwiązań w gospodarstwach rolnych, które coraz chętniej zaczynają korzystać […]

Read More

Czy prowadzenie gospodarstwa w obecnych czasach już się nie opłaca?

Niegdyś posiadanie własnego gospodarstwa rolnego było oznaką dobrobytu i wyznacznikiem niejako bogactwa. Liczne stada krów, świń czy kur były tego dowodem, a poświadczeniem była możliwość utrzymania ich oraz prowadzenia do dalszego rozrodu. Liczne i wielohektarowe pola potrafiły przynosić krocie zyski, jednak od pewnego czasu ten trend wydaje się zmieniać. Szczególnie jest to odczuwalne w mniejszych […]

Read More

Czy inwestowanie w biogaz jest w ogóle opłacalne?

Z roku na rok potencjalne źródła energii maleją w zatrważającym tempie. Spowodowane jest to głównie działaniem człowieka oraz postępującą urbanizacją terenów jeszcze nie zamieszkałych. Powoduje to znaczący wzrost zużycia wszystkich pokładów węgla oraz gazów, które są nadmiernie wykorzystywane. Ratunkiem dla nich może być innowacyjna w Polsce, na zachodzie znana od wielu lat, technologia odzyskiwania energii […]

Read More

Co to jest biogazownia i jak działa?

Biogazownie w Polsce to jedne z najczęściej stosowanych instalacji do odzyskiwania energii z odpadów rolniczych różnego pochodzenia. Najczęściej są to resztki jedzenia, odpady roślinne i odchody zwierzęce, skumulowane w jednym urządzeniu. Wielu rolników decydując się na takie instalacje, robi to z myślą o możliwości pozyskiwania niezwykle taniej energii oraz niwelowania kłopotu z zalegającymi odpadami, co […]

Read More